شمار زنان آلمانی که به داعش می پیوندند، رو به افزایش است

سیاسی

تعداد زنان آلمانی که در حال پیوستن به گروه های تروریستی در عراق و سوریه هستند رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تعداد زنان آلمانی که در حال پیوستن به گروه های تروریستی در عراق و سوریه هستند رو به افزایش است.

در گزارش منتشره در این خصوص آمده است: تعداد زنانی که از آلمان به گروه های تروریستی مانند داعش ملحق می شوند رو به افزایش است. همچنین برخی از آن ها بچه های خود را نیز برای این کار مورد تشویق قرار می دهند.

در ادامه  این گزارش تعداد این زنان آلمانی حدود ۱۰۰ نفر تا کنون اعلام شده است. البته، تعداد دقیق آنان با توجه به گزارش هایی درباره گم شدن برخی زنان و دختران، باید بسیار بیش از این تعداد باشد.

بر اساس این گزارش بیشتر آنها به گروه های تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه می پیوندند؛ در حالیکه برخی از آنها هم جذب گروه های رقیب می شوند.