رهبر حزب «النهضه» تونس:

حمله تروریستی به شهر «سوسه» با هدف ضربه زدن به کشور صورت گرفت

سیاسی

«راشد الغنوشی» رهبر حزب «النهضه» تونس در سخنانی ضمن محکومیت حمله تروریستی به شهر «سوسه» تأکید کرد که این اقدام با هدف ضربه زدن به ساختار کشور و اقتصاد آن صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «راشد الغنوشی» رهبر حزب «النهضه» تونس در سخنانی حمله تروریستی به شهر النهضه را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: این حمله با هدف ضربه زدن به ساختار کشور و اقتصاد آن صورت گرفت.

وی ادامه داد: تونس به یک استراتژی ملی برای مقاومت در برابر تروریسم از طریق گفتگوهای ملی و حمایت از نیروهای امنیتی نیاز دارد.