فیلم/ حمله به آمبولانس اسرائیلی حامل تروریست های سوری

هفته گذشتته دروزی های ساکن سرزمین های اشغالی به آمبولانس های اسرائیلی که اقدام به جابجایی تروریست های حاضر در سوریه می کردند حمله نمودند.

فیلم/ حمله به آمبولانس اسرائیلی حامل تروریست های سوریهفته گذشتته دروزی های ساکن سرزمین های اشغالی به آمبولانس های اسرائیلی که اقدام به جابجایی تروریست های حاضر در سوریه می کردند حمله نمودند.