از 11 سپتامبر 2001 تاکنون افراطگران غیرمسلمان بیش از مسلمانان در آمریکا آدم کشته‌اند

نشریه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش داد، آمار مربوط به حملات مسلحانه در این کشور نشان می دهد در 14 سالی که از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 تا کنون گذشته، افراطگران غیرمسلمان بیش از مسلمانان در این کشور دست به حملات خشونت آمیز زده و تعداد بیشتری را کشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، در 14 سالی که از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 تا کنون گذشته افراد پیرو ایدئولوژی های افراطگر غیرمرتبط با اسلام نظیر نژادپرستان سفیدپوست، جنبش‌های ضد دولتی و دیگر افراطگران غیرمسلمان تقریبا دو برابر بیشتر از افراطگران مسلمان در آمریکا آدم کشته اند.

یک مرکز پژوهشی در واشنگتن تحت عنوان "برنامه آمریکای جدید" برآورد کرده که در این مدت 48 نفر در آمریکا توسط افراطگران غیرمسلمان کشته شده‌اند، در حالی که در مقام مقایسه 26 نفر توسط افراطگران مسلمان کشته شده اند.

در این میان حادثه کشتار 9 سیاهپوست توسط یک نژادپرست سفیدپوست یکی از موارد برجسته وحشیگری های غیرمسلمانان در آمریکا است. اما این تنها یکی از حملات متعدد مرگبار رخ داده توسط نژادپرستان و همچنین دیگر افراطگران غیرمسلمان نظیر مخالفان دولت آمریکا و جنبش‌های ایدئولوژیک دیگر نظیر جنبش "شهروندان مستقل"‌ است.

این حملات عمدتا جان افسران پلیس، اعضای دیگر اقلیت های قومی و نژادی و همچنین شهروندان عادی را گرفته اند.

بر اساس برآوردهای مرکز آمریکای جدید افراطگران غیرمسلمان در آمریکا از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر تا کنون 19 مورد چنین حملاتی را انجام داده اند در حالی که در مقام مقایسه افراطگران مسلمان تنها هفت مورد از این حملات را در این مدت انجام دادند.

این در حالی است که یک نظرسنجی که نتایج آن در روزهای اخیر منتشر شد و با پرسش از 382 افسر پلیس در سراسر آمریکا به منظور تعیین سه تهدید بزرگ افراطگرایی انجام شده بود، نشان داد 74 درصد از این افراد خشونت‌های ضددولتی را بزرگترین تهدید می دانند در حالی که 39 درصد خشونت های الهام گرفته از القاعده را بزرگترین تهدید تلقی کرده بودند.

انتهای پیام

کد N870500