ارتش افغانستان شهر «وانت وایگل» در شرق این کشور را آزاد کردند

سیاسی

شهر «وانت وایگل» واقع در ولایت نورستان چند ساعت پس از سقوط توسط طالبان دوباره به دست نیروهای دولتی این کشور افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طالبان بامداد روز جمعه با حمله سنگین به این شهر توانستند کنترل این منطقه را در دست بگیرند اما نیروهای ارتش افغانستان تنها چند ساعت پس از این رویداد با انجام یک عملیات نظامی گسترده این شهر را آزاد کردند.

ولایت نورستان در شرق افغانستان است و صدها کیلیومتر مرز مشترک با پاکستان دارد.

حملات طالبان افغانستان در روزهای اخیر افزایش یافته است؛ در هفته گذشته شهرهای شهرهای مهمی از جمله «دشت ارچی» و «چهاردره» ولایت قندوز نیز توسط طالبان سقوط کرد. هم اکنون شهر چهاردره تا حدودی از سیطره نیروهای طالبان خارج شده است.