نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان وارد کابل شد

سیاسی

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ساعتی پیش وارد کابل شد تا با «اشرف غربی» دیدار و گفتگو گند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «دنیل فیلدمن»، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برای دیدار با اشرف غنی وارد کابل شد.

وی امروز با اشرف غنی در خصوص مسائل منطقه گفتگو خواهد کرد.

به نظر می رسد تیره شدن مجدد روابط کابل ـ اسلام آباد امریکا را به فکر ترمیم این روابط انداخته است.

چند روز پیش طالبان افغانستان به ساختمان پارلمان حمله کردند و بسیاری از کارشناسان پاکستان را به دست داشتن در این رویداد متهم کردند. در همین راستا سفر وزیر کشور افغانستان به پاکستان نیز لغو شد.