پای ژاپن هم به دریای چین جنوبی باز شد/ همکاری با آمریکا و فیلیپین

سیاسی

ژاپن در شمار کشورهای واقع در حوزه دریای چین جنوبی محسوب نمی شود اما تلاش به ایفای نقش بیشتر در جهان، پای توکیو را هم به کشمکش های این منطقه باز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «کاتساتوشی کاوانو» رئیس ستاد مشترک ارتش ژاپن از امکان همکاری با آمریکا برای شرکت در عملیات گشت زنی بر فراز منطقه استراتژیک دریای چین جنوبی خبر داد.

این اقدام در ادامه اتحاد توکیو – واشنگتن برای مهار قدرت چین انجام گرفته و نشانه ای از آمادگی ژاپن برای ایفای نقش بیشتر در منطقه است.

در این رابطه، کاوانو مدعی شد که دولت متبوعش تا کنون با آمریکا در زمینه اجرای عملیات های شناسایی بر فراز دریای چین جنوبی همکاری نداشته است اما احتمال زیادی برای مشارکت در این طرح وجود دارد.

ادعای کاوانو در حالی مطرح می شود که طی دو روز گذشته بر شدت منازعات ارضی بین چین و کشور همسایه – فیلیپین- افزوده شده است. پکن دولت مانیل را به باز کردن پای دیگر کشورها در صحنه درگیری دریای چین جنوبی متهم کرده است. این کنایه قطعا به مداخله جویی های آمریکا و متحدانی مثل ژاپن در این زمینه اشاره دارد. موقعیت جغرافیایی ژاپن به گونه ای نیست که منافعی  را در دریای چین جنوبی دنبال کند و بنابراین یک عامل خارجی محسوب می شود.

این هفته نیز ژاپن و فیلیپین در رزمایشی مشترک پروازهایی را در نزدیکی حریم هوایی دریای چین جنوبی انجام دادند که هشدار پکن را به دنبال داشت.

 همکاری نظامی ژاپن با کشورهایی نظیر فیلیپین و آمریکا در حالی صورت می گیرد که همچنان نشانی از رد پای دشمنی های دیرینه بین آنها به چشم می خورد. این اولین حضور نظامی توکیو در فیلیپین از سال ۱۹۴۵ به این سوی است. در این سال ژاپن تحت فشار دولت واشنگتن به اشغال سه ساله فیلیپین پایان داد.