مقامات امنیتی افغانستان به مجلس این کشور احضار می شوند

سیاسی

پارلمان افغانستان از احضار مقامات امنیتی این کشور برای پاسخگویی درباره مشکلات امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان مقامات امنیتی را برای پاسخگویی در مورد افزایش ناامنی ها به مجلس احضار خواهد کرد.

عرفان الله عرفان، عضو هیات رئیسه مجلس افغانستان گفت مشکلات امنیتی، پیشروی طالبان در برخی نقاط کشور و انتصاب های جدید در وزارت کشور و امنیت ملی سبب شده تا نمایندگان مردم تصمیم به احضار مقامات امنیتی بگیرند.

مقامات امنیتی افغانستان در ماه های گذشته چند بار به مجلس این کشور احضار شده اند اما نابسامانی های امنیتی افغانستان هنوز پابرجاست.