یک عکس یک نگاه؛

شوخ طبعی جان کری پیش از آغاز ساعات سخت وین

سیاسی

وزیر امور خارجه آمریکا که با پای شکسته وراد وین شده سعی دارد با شوخ طبعی انرژی خود برای مذاکرات سخت و نفس گیر هسته ای را که باید نتیجه آن تا سه شنبه مشخص شود افزایش دهد.

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مذاکرات جان کری در وین از ساعاتی دیگر آغاز می شود. مذاکراتی که نتیجه آن برای وزیر خارجه آمریکا بسیار مهم است و به نوعی اعتیار او به نتیجه این مذاکرات گره خورده است.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به محل مذاکرات هسته ای عنوان داشت که «جان کری» با هدف به نتیجه رساندن مذاکرات ایران و ۱+۵ وارد وین شده است.