فیلم/ لحظه انفجار تروریستی در مسجد امام صادق (ع) کویت

سیاسی

بین الملل: مسجد امام صادق (ع) کویت روز گذشته شاهد انفجار تروریستی بود که گروه داعش مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

فیلم/ لحظه انفجار تروریستی در مسجد امام صادق (ع) کویتبین الملل: مسجد امام صادق (ع) کویت روز گذشته شاهد انفجار تروریستی بود که گروه داعش مسئولیت آن را برعهده گرفته است.