باهنر تایید کرد: اختلاف در میان اصولگرایان بر سر حضور آیت الله مصباح یزدی در محوریت وحدت

محمدرضا باهنر در باره محور قرار گرفتن جامعتین(جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز) به روزنامه اعتماد گفت:

برخي‌ها مي‌گويند بعد از جامعتين، آيت‌الله مصباح و موسسه امام خميني چه مي‌شود؟ آيا راس سوم است يا نه؟ موضع ما معلوم است. ما با جامعتين همراه هستيم و جامعتين را مجبور نمي‌كنيم كه با آيت‌الله مصباح همراه باشد يا نه. در اصولگراها سه گروه و نظريه قابل تصور است. از افراط تا وسط و تا تفريط است. يك گروه مي‌گويند ما جامعتين را قبول داريم به شرط اينكه آيت‌الله مصباح ضلع سوم باشد. يك عده مي‌گويند ما جامعتين را قبول داريم و شرط هم براي جامعتين نمي‌گذاريم. خودتان تصميم بگيريد. عده‌اي هم مي‌گويند ما جامعتين را قبول داريم به شرط اينكه آيت‌الله مصباح نباشد.
[span]17302

کد N869915