ارتباط بین سخنان کرباسچی با مذاکرات هسته ای از نگاه روزنامه جوان

روزنامه جوان در یادداشتی با اشاره به سخنان کرباسچی در دیدار احزاب با رئیس جمهور نوشت:

تجربه دو سال اخیر نشان داده است که هرگاه زیاده‌خواهی‌های طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای، کار را با دشواری مواجه ساخته و پیشرفت مذاکرات را کند کرده است، عده‌ای تلاش کرده‌اند با حاشیه آفرینی در فضای سیاسی داخلی، نوعی از مشغول‌سازی اجتماعی را پیش ببرند. نگارنده نمی‌خواهد ادعا کند یقیناً چنین سناریویی در حال تکرار است اما نوعی از تأثیرات تحولات سیاست خارجی بر عرصه سیاست داخلی مشاهده می‌شود.
اکنون‌که به‌روزهای ضرب‌الاجل مذاکرات نزدیک می‌شویم و آشکارا لجبازی و زیاده‌خواهی امریکا در مذاکرات به رسانه‌ها کشیده شده است، گویی برخی که از امریکایی‌ها دلخورند، می‌خواهند انتقام وضعیت پیش‌آمده را از ملت ایران بگیرند. در شرایطی که فضای کشور به آرامش نیازدارد تا دولت بتواند به شعارهای خود در بهبود وضعیت معیشت اقتصادی عمل کند، طرح مواضع سیاسی رادیکال از سوی فتنه‌گران، نوعی حاشیه‌سازی و ریل‌گذاری برای انحراف دولت به‌حساب می‌آید.
[span]17302

کد N869890