خبرنگار شبکه الجزیره در درعای سوریه کشته شد

سیاسی

خبرنگار شبکه الجزیره درحال پوشش تحولات درعا در سوریه کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از کشته شدن خبرنگار این شبکه در درعا خبر داد.

 بر این اساس«محمد الاصفر» خبرنگار الجزیره در درعای سوریه در حال تهیه و پوشش اخبار و تحولات حمله تروریستها به درعا بود که کشته شد.