اولین تصاویر منتشر شده از انفجار در مسجد شیعیان کویت/ افزایش تعداد قربانیان

کد N869660