پایان بدون نتیجه نشست یونان

سیاسی

مذاکرات يونان و وام دهندگان اروپايی بی‌نتیجه ماند و بدین ترتتیب هحتمال خروج این کشور از حوزه یورو افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یونان و اعتباردهندگان بين‌المللی آن، در روز پنجشنبه نيز نتوانستند بن‌بست مذاکرات را بشکنند. در صورت شکست اين مذاکرات، احتمال خروج يونان از حوزه پولی يورو (پول واحد ۱۹ کشور اتحاديه اروپا) افزايش می‌دهد.

کشورهای حوزه يورو، صندوق بين‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا از يک طرف و دولت يونان مدتهاست که گفت‌وگوهای دشواری را درباره کمک به اقتصاد و نیز نحوه پرداخت قروض ِ کشور در آستانه ورشکستگی يونان را آغاز کرده‌اند.

دولت پيشين يونان توانسته بود موافقت نهادهای بين‌المللی برای اعطای ۲۴۰ ميليارد يورو کمک در قبال سياست‌های سختگيرانه و اصلاحات اقتصادی را جلب کند، اما دولت کنونی يونان با اجرای اين سياست‌ها مخالف است.

آتن تا پايان ماه جاری ميلادی (ژوئن) فرصت دارد تا يک و نيم ميليارد يورو قسط بدهی خود را به صندوق بين‌المللی پول بپردازد. اين صندوق و بانک مرکزی اروپا گفته‌اند تا زمان اجرای تعهدات قبلی توسط يونان، حاضر به اعطای تسهيلات جديد به اين کشور نيستند.