امیرعبداللهیان:

حمایت از سوریه همچنان سیاست مشترک ایران و روسیه است

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه گفت: هیچ تغییری در سیاست مشترک ایران و روسیه در حمایت از سوریه بوجود نیامد و این حمایت همچنان ادامه خواهد یافت.

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه تهران و مسکو به حمایت های موثر خود از سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می دهند، گفت: اجازه داده نشد که تروریست ها نظام سیاسی و رییس جمهور قانونی سوریه را سرنگون کنند و سوریه را به لیبی جدیدی مبدل سازند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه مواضع کشور چین نیز در مبارزه با تروریسم و کمک به مردم سوریه در همین راستاست، تصریح کرد: تهران، پکن و روسیه از ثبات و امنیت پایدار منطقه حمایت می کنند.