اکرمی: مداحان بپذیرندکه یک روحانی بر رفتارشان نظارت کند/جایگاه مداحان،صحبت کردن درباره سران کشورنیست

ایسنا نوشت:

کد N869205