کمال قلیچدار اغلو:

احتمال شرکت حزب جمهوریخواه خلق در دولت ائتلافی ضعیف است

سیاسی

رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه با تاکید بر عدم مشارکت این حزب در هر گونه ائتلافی با حزب عدالت و توسعه گفت: هر گونه احتمالی از این نوع بسیار ضعیف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال قلیچدار اغلو در گفتگو با روزنامه حریت ترکیه عنوان کرد: نامزدی «دنیز بایکال» نماینده حزب جمهوریخواه خلق برای ریاست پارلمان هیچ ارتباطی با تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه ندارد چرا که این جزو اختیارات نمایندگان حزب است.

وی افزود: اینکه نامزدی دنیز بایکال به عنوان بخشی از پروژه سازش با حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی ارزیابی شود، اشتباه است.

در همین راستا روزنامه حریت از تلاش های اردوغان برای جلب رضایت حزب جمهوریخواه خلق برای مشارکت در دولت ائتلافی با حزب و عدالت و توسعه پرده برداشت و افزود: اردوغان طی نامه ای به قلیچدار اوغلو به او قول داده است که به حدود اختیارات قانونی وی پایبند خواهد بود.

به نوشته این روزنامه تلاش های اردوغان در این زمینه در پی شکست لابی گری با حزب جنبش ملی جهت پیوستن به ائتلاف جدید با حزب عدالت و توسعه انجام می گیرد.

گفتنی است در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برای تشکیل دولت آینده به دست آورد، از این رو در صورتی که این حزب نتواند ظرف مدت تعیین شده، با احزاب دیگر دولت ائتلافی تشکیل دهد انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار خواهد شد.