هشدار مرکل در مورد اختلاف بین کشورهای اروپا بر سر مهاجران

سیاسی

صدراعظم آلمان در خصوص بروز اختلاف بین کشورهای اتحادیه اروپا بر سر بحران مهاجران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان گفت بحران مهاجران آفریقایی که انتقاد کشورهای در معرض هجوم نسبت به دیگر اعضای اتحادیه اروپا را برانگیخته نباید موجب بروز اختلاف در بین اعضای این اتحادیه شود.

وی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل با بیان این مطلب افزود: بدون همکاری در خصوص این موضوع، خطر بروز اختلافات در بین اعضا، اتحادیه اروپا را تهدید می کند. این در حالی است که بی عملی اتحادیه اروپا در خصوص موج مهاجرت پناهجویان آفریقایی به کشورهایی مانند ایتالیا و یونان، انتقاد شدید مقامات این کشور ها را به دنبال داشته است.