واکنش اوباما به مردی که سخنانش را قطع کرد

رئیس جمهور آمریکا مردی را که اصرار داشت سخنرانی او را در کاخ سفید قطع کند، از جلسه بیرون انداخت.

واکنش اوباما به مردی که سخنانش را قطع کردرئیس جمهور آمریکا مردی را که اصرار داشت سخنرانی او را در کاخ سفید قطع کند، از جلسه بیرون انداخت.

 

 

49261

کد N869049