پاسخ امام جمعه مشهد به یک پرسش ضدانقلاب

مهر نوشت:

سید احمد علم الهدی روز پنجشنبه در مهدیه شهر مشهد در جمع روزه داران بیان کرد: امروز جریان‌های معاند رهبری را مورد تهاجم قرار داده‌اند تا بین ایشان و مردم فاصله ایجاد کنند و متاسفانه برخی از جریان‌ها نیز در داخل آنها را همراهی می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران همواره از فرمایشات رهبر فرزانه خود تبعیت می‌کنند زیرا به خوبی آگاه هستند که ایشان تنها به صلاح مملکت تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: در حالیکه بسیاری از معاندان نظام در حال توطئه برای براندازی و تخریب چهره اسلام در منطقه هستند اما سخنان و درایت رهبری هم چون چراغ راهی توانسته نظام اسلامی را از خطرات و توطئه های دشمن مصون نگته دارد.

علم الهدی یادآور شد: تمامی مدیران در این نظام در راستای اسلام و دین و خدمت به مردم مشغول به تلاش هستند و لذا در هر زمان که  مدیریت اجرایی کشور راهی به جز مسیر اسلام  و دین و خدمت به مردم در پیش گرفته است رهبر معظم انقلاب مقابل آن ایستاده اند.

وی بیان کرد: این درایت و سیاست طبیعی است که موجب می شود تا بسیاری از افراد که حب دنیا و مقام دارند دست به مخالفت بزنند و یا با ایشان زاویه پیدا کنند.

امام جمعه مشهد این سیاست و برخورد رهبری را با افراد منحرف شده از مسیر اسلام و دین را جزو امتیازات رهبری دانست و گفت: برای ما رکن و اساس تصمیم گیری و نظام اسلامی محور رهبری است.

قدرت از ثروت خطرناک تر است

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه حب قدرت از ثروت بسیار خطرناک تر است ادامه داد: بسیاری از افراد وقتی به مقام رسیدند نتوانستند خود را نگاه دارند.

وی با بیان اینکه مقام از ثروت و شهوت بدتر است افزود: اگر اسب قدرت شخصی را برداشت هیچ شخصی جلودار آن نخواهد بود و آخرین چیزی که خداوند از قلب مومن خارج می‌کند حب به همین مقام است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: ضد انقلاب‌ها در زمان دولت قبلی تبلیغ می کردند که چرا هر رئیس جمهوری که به قدرت می‌رسد بعد از مدتی با رهبری زاویه پیدا می‌کند اما باید در پاسخ به سوال آنها گفت: امتیاز رهبری همین است و وجود رهبری مانع اثرگذاری حب به مقام بر نظام اسلامی می‌شود.

وی گفت: افرادی بودند که مردم به دلیل اعتماد و باور به صالح بودن آنها رأی دادند اما وقتی همین فرد به قدرت رسید با آن شخصی که مردم در روز اول انتخاب کردند یکی نبود و لذا دخالت و مقابله رهبری در این راستا طبیعی و واجب است.

 

1717

کد N869015