کنترل حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا تمدید شد

سیاسی

قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا در اواخر ماه ژوئن به پایان می رسد اما مسئولان افغانستان اعلام کردند این قرارداد تا ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولان سازمان هوانوردی افغانستان اعلام کردند که آمریکا تا ماه سپتامبر کنترل حریم هوایی افغانستان را به عهده دارد و پس از آن به مدت دو سال به کشور دیگری سپرده خواهد شد.

قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا در اواخر ماه ژوئن به پایان می رسد اما این مسئولیت دو ماه دیگر تمدید شده است.

آمریکا از سال ۲۰۰۱ کنترل حریم هوایی افغانستان را به عهده دارد و با وجود هزینه های گزاف مالی و وعده های فراوان، هنوز نتوانسته است این مسئولیت را به نیروهای افغان واگذار کند.