«سرگئی ریابکوف»:

۹۰ درصد متن توافق هسته ای ایران آماده است

سیاسی

وزارت امور خارجه روسیه اظهار خوشبینی کرد که به لحاظ کمی بر روی بخش کثیری از متن توافق هسته ای با ایران کار شده است اما تلاش برای حل برخی از مسایل مهم همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری «ایتارتاس» اعلام کرد: تاکنون حدود 90 درصد متن توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ آماده شده است.

وی که عازم سفر به وین برای پیوستن به میز مذاکرات هسته ای ایران است گفت: فکر می کنم ۹۰ درصد متن آماده است اما این مربوط به کمیت متن است و شامل اعمال نظر درباره مسائل مهم نمی شود.

نگارش متن توافق هسته ای جامع (برجام) که تضمین کننده ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است همچنان ادامه دارد. حصول این توافق امکان رفع تحریم ها علیه ایران را امکان پذیر می سازد.

توافق جدید محدودیت های جدیدی را به طور موقت بر برنامه هسته ای ایران تحمیل کرده و مکانیزم برگشت پذیری تحریم ها را در صورت ناکامی تهران در عمل به وعده های خود تعریف می کند.