سه معاون وزارت دفاع منصوب شدند

مهر نوشت:

وزیر دفاع طی احکامی معاونین هماهنگ کننده، آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی و منابع انسانی و همچنین مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع را منصوب کرد.

 طی احکامی از سوی سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونین جدید هماهنگ کننده، آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی، منابع انسانی و مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند.

بر اساس این گزارش امیر سرتیپ نصرالله عزتی به سمت معاون هماهنگ کننده، سردار سید مهدی فرحی به سمت معاون آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی، مهندس مرتضی مخملباف به سمت معاون منابع انسانی و سرهنگ پاسدار محمد اسدی به سمت مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند.

 

2323

کد N868919