با حکم سردار دهقان صورت گرفت:

سه معاون وزارت دفاع منصوب شدند

سیاسی

وزیر دفاع طی احکامی معاونین هماهنگ کننده، آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی و منابع انسانی و همچنین مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر طی احکامی از سوی سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونین جدید هماهنگ کننده، آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی، منابع  انسانی و  مدیر  عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند.

بر اساس این گزارش امیر سرتیپ نصرالله عزتی به سمت معاون هماهنگ کننده، سردار سید مهدی فرحی به سمت معاون آماد و امور تحقیقاتی و  صنعتی، مهندس مرتضی مخملباف به سمت معاون  منابع انسانی و  سرهنگ پاسدار محمد اسدی  به سمت مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند.