6 ساعت مذاکره در هشتمین روز از هشتمین دور مذاکره نگارش متن توافق

ایرنا نوشت:

معاونان وزیر امور خارجه در هشتمین روز از مذاکرات وین دو نشست و در مجموع بیش از شش ساعت مذاکره برای نگارش متن توافق جامع با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتند.
سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از روز چهارشنبه گذشته در وین هشتمین دور مذاکره نگارش متن توافق جامع را آغاز کرده اند.

این مذاکرات روز دوشنبه با سفر معاونان ظریف به لوکزامبورگ برای رایزنی با هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه فرانسه، آلمان وانگلیس به همراه وزیر امور خارجه ایران متوقف شد و از روز بعد ، ادامه یافت.

مهلت خودخوانده ایران و 1+5 برای نگارش متن توافق دهم تیر بسر خواهد رسید.

ایران بارها اعلام کرده در پی توافقی خوب است و مقید به زمان نیست.

4949

کد N868831