اوباما باج دادن به تروریستها برای آزادی گروگانها را مجاز کرد

العالم نوشت:

با دستور جدید اوباما، بستگان گروگان های آمریکایی مجاز خواهند بود بدون نگرانی از پیگردهای قانونی با تروریست ها و گروگان گیران مذاکره کنند و برای آزادی بستگانشان به آنها باج دهند.

به گزارش ایرنا، یک مقام رسمی دولت آمریکا در گفت وگو با سی.ان.ان گفت که اوباما در نظر دارد روز چهارشنبه با صدور فرمان ویژه ای به خانواده گروگان های آمریکایی اجازه دهد بدون آنکه تحت پیگردهای قانونی قرار گیرند برای آزاد کردن فرزندان و بستگانشان به گروگان گیران باج بدهند.

به گفته این مقام ارشد دولت آمریکا، همچنین براساس این دستور اوباما دادن «امتیازهای اساسی» به گروگان گیران را غیرمجاز دانسته است.

هدف اوباما از صدور این فرمان، کاستن از فشارهای قانونی نسبت به خانواده هایی است که در گذشته به خاطر مذاکره با گروگان گیرها از سوی وزارت دادگستری این کشور تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند.

به گفته این مقام آمریکایی، اوباما در نظر دارد پیش از صدور این فرمان، با شماری از خانواده های گروگان های آمریکایی که روز سه شنبه نیز در مرکز ملی مقابله با تروریسم با جمعی از مقام های این کشور دیدار کرده بودند، در کاخ سفید گفت وگو کند.

این تصمیم رییس جمهوری آمریکا هم اکنون با واکنش های شدیدی در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبه رو شده و مخالفان، بویژه قانون گذاران جمهوریخواه وی را به باد انتقاد گرفته و این تصمیم را موجب جسارت بیشتر تروریستها و خطر تازه ای برای امنیت این کشور توصیف کرده اند.

4949

کد N868547