برای اولین بار؛

فلسطین از رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی شکایت می‌کند

سیاسی

فلسطین برای اولین بار فردا پنجشنبه شکایت خود از رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت‌های این رژیم علیه فلسطینیان را تسلیم دیوان کیفری بین‌المللی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، فلسطین برای اولین بار فردا پنجشنبه شکایت خود از رژیم صهیونیستی را تسلیم دیوان کیفری بین‌المللی می‌کند.

در همین رابطه، مصطفی البرغوثی از اعضای ارشد کمیته عالی «رسیدگی به امور فلسطینیان» تصریح کرد: فردا پنجشنبه به صورت رسمی از اسرائیل به دلیل اوضاع نامناسب اسرای فلسطینی در زندان های تل آویو، ادامه شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی و جنایت علیه فلسطینیان ساکن غزه، در دیوان کیفری بین المللی شکایت می کنیم.

به گفته البرغوثی، این شکایت فردا توسط ریاض المالکی وزیر خارجه دولت وحدت ملی فلسطین تسلیم دیوان کیفری بین المللی خواهد شد.

برغوثی همچنین افزود: مدارک زیادی مبنی بر نقض آشکار حقوق بشر در فلسطین توسط اسرائیل در دست داریم که تقدیم دیوان کیفری بین المللی خواهد شد.