فیلم/ پیشروی نیروهای کرد سوری و تجمع آوارگان سوری در مرز ترکیه

سیاسی

بین الملل: نیروهای کرد سوری به پیشروی های خود در مبارزه با داعش ادامه می دهند.

فیلم/ پیشروی نیروهای کرد سوری و تجمع آوارگان سوری در مرز ترکیهبین الملل: نیروهای کرد سوری به پیشروی های خود در مبارزه با داعش ادامه می دهند.