راهکار مسلمانان درانگلیس برای مبارزه با داعش

واحدمرکزی خبر نوشت:

سازمان بین المللی قرآن کریم در انگلیس اجرای راهکاری اسلامی را برای مقابله با تروریسم داعش آغاز کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، آغاز اجرای این راهکار در کنفرانسی با حضور نمایندگان انگلیسی و افسران ارشد ارتش این کشور اعلام شد. موسی سرور خبرنگار شبکه در لندن گفت: اجرای راهکار اسلامی برای مبارزه با تروریسم داعشی در کنفرانسی که با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد، کلید خورد. این راهکار مبتنی بر آموزه های صحیح اسلامی است و شیخ الاسلام محمد طاهر القادری صاحب فتوای تحریم عملیات انتحاری و اقدامات تروریستی از طریق آن می کوشد بخشی از راهکارهای ملی در مدارس و مساجد انگلیس باشد و با موج گسترده جذب دانش آموزان به داعش مقابله کند. شیخ محمد طاهر القادری گفت: در این راهکار، جزئیات زیادی از قرآن و سنت نبوی و شیوه هایی برای اصلاح اوضاع جوانان آمده است. در ادامه گزارش آمده است: به سبب ظهور داعش و افکار آن، وجهه اسلام و مسلمانان خراب تر شده است و اسلام به همزاد تروریسم تبدیل شده است اما به گفته ناظران راه از بین بردن این وضع، حل این ایدئولوژی افراطی است که به همکاری مسلمانان و غیرمسلمانان نیاز دارد. ژنرال پل هارکنس فرمانده تیپ پیاده ارتش انگلیس گفت: امروز به اینجا آمده ایم تا جلوی این اقلیت کینه توز را که در میان ما زندگی می کند، بگیریم. ما با هم خواهیم بود تا به آنها ثابت کنیم حقیقت حاکم خواهد شد و پیام حضرت محمد (ص) پیام صلح و تسامح است. سعیده وارسی وزیر سابق دولت دیوید کامرون گفت: زمان آن رسیده است که دولت انگلیس به اجرای سیاست قطع ارتباط با مسلمانان پایان دهد. در ادامه گزارش آمده است: آغاز اقدام اقلیت مسلمان علیه گروه های افراطی بخشی از طرح مقابله با حملاتی است که مسلمانان بخصوص از دولت با آن روبرو هستند، به گونه ای که مسلمانان انگلیس به عدم موضعگیری کافی در محکومیت داعش متهم شده اند.

4949

کد N868155