برگزاری اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛

آیت الله جنتی رئیس هيات مركزی نظارت بر انتخابات شد/ ره پیک سخنگو

سیاسی

در اولين جلسه هيات مركزی نظارت بر انتخابات؛ رئيس، نائب رئيس، دبير و سخنگوی هيات مركزی نظارت بر انتخابات تعيين شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۱ ماده ۱ قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ : «آیت الله جنتی، آیت الله یزدی، محمدرضا علیزاده و سیامک ره‌پیک به ترتیب به عنوان؛ رئیس، نائب رئیس، دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» تعیین شدند.

 


 

 

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، در اجراي ماده ۳ آيين‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري و تبصره ۱ ماده ۱ قانون نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه هيات مركزي نظارت بر انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ : «حضرت آيت الله جنتي، حضرت آيت الله يزدي، جناب آقاي محمدرضا عليزاده و جناب آقاي دكتر سيامك ره‌پيك به ترتيب به عنوان؛ رئيس، نائب رئيس، دبير و سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات» تعيين شدند.