نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

تفاهنامه اطلاعاتی با پاکستان همسو با منافع ملی افغانستان نیست

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان گفت: تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان ضد منافع ملی است و از نظر ما کاملا مردود است و باید لغو شود.

محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فراه در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان یعنی توافق با دشمن؛ کسانی که تروریست در افغانستان را تقویت می کنند.

وی گفت: آی اس آی پاکستان از تروریسم حمایت می کند و نیروهای تروریستی را سازماندهی می کند و این تواققنامه خیانت ملی است و یک لکه ننگ محسوب می شود.

این نماینده پارلمان افغانستان افزود: در طول تاریخ مردم افغانستان با وجود اینکه مشکلات فراوانی داشته اند اما همیشه از حاکمیت ملی و ناموس و ملت خود دفاع کرده اند و مردم این توافقنامه را نمی پذیرند.

وی اظهار داشت: مردم افغانستان این عمل را ضد منافع ملی می دانند و این تفاهمنامه را محکوم می کنند. بنابراین از نظر ما این تفاهمنامه مردود است و باید لغو شود، در غیر این صورت با عکس العمل شدید مردم مواجه خواهند شد.

نماینده پارلمان افغانستان عنوان داشت: مقامات دولتی می گویند این تفاهمنامه امضا نشده است در حالی که آنها تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان را امضا کرده اند.

وی گفت: پاکستان در قبال افغانستان صادق نیست و تمام مشکلات افغانستان از سوی پاکستان است و هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که با دشمن تفاهمنامه اطلاعاتی امضا شود.