۱۴ دفاع «فانی» در جلسه استیضاح

سیاسی

وزیر آموزش و پرورش، از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در جلسه استیضاح خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش بزرگترین فصل مشترک دولت و ملت است و به تعبیر مقام معظم رهبری این وزارتخانه ۴۰ میلیون مخاطب مستقیم دارد و به تعبیر دیگر می توان گفت که همه جامعه مخاطب این وزارتخانه هستند.

وی افزود: این وزارتخانه با ۱۰۵ هزار مدرسه و ۱۳ میلیون دانش آموز و یک میلیون همکار فرهنگی بزرگترین نهاد کشور بوده و در این ماه ها بیشترین تلاش ها را انجام داده ایم. باید گفت که آموزش و پرورش یک نهاد سرمایه ای است نه هزینه ای و سهم بودجه این نهاد در سالهای ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ به ترتیب از ۹.۱، و ۱۰.۱ و ۱۱.۱ دهم درصد رشد داشته و تلاش کرده ایم این وزارتخانه سهم خودش را از بودجه عمومی کشور افزایش دهیم.

۱- در اردیبهشت ماه ۹۳ که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم یکی از درخواست های ایشان تهیه نقشه راه نظام آموزشی بود و این وزارتخانه به دنبال این مطالبه نقشه راه را تهیه کرد و در اسفند سال گذشه به پایان رسید. این نقشه راه مبنای تنظیم برنامه ۶ توسعه در بخش آموزش و پرورش بوده و ۴۰ راهکار از ۱۳۱ راهکار سند تحول در قالب ۹۹ برنامه در وزارتخانه اجرا شده است.

۲- موضوع مبارزه با بیسوادی را به ۹۸.۵ درصد پوشش مقاطع ابتدایی رساندیم و این در حالی است که در کشور ۱۱۰ مدرسه تک دانش آموزی داریم و ۴۸۰۰ مدرسه هم زیر ۵ دانش آموز هستند و این یعنی دولت و وزارت آموزش و پرورش هزینه های بالایی را متقبل شدیم.

۳- برای اولین بار آیین نامه مدارس آموزشی به تصویب شورای عالی رسیده است.

۴- تحت پوشش دانش آموزان در مقاطع متوسطه یک به ۹۴ درصد و در متوسطه دو به ۸۴ درصد افزایش یافته است.

۵- در موضوع ساماندهی نیروی انسانی باید بگویم که امسال وزارت آموزش و پرورش در بهره وری بعنوان دستگاه برتر شناخته شد.

۶- امروز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای وزارتخانه داشته ایم و در کنار این صرفه جویی اقداماتی را برای کیفیت آموزش انجام دادیم.

۷- اجرای مرخصی زایمان بانوان فرهنگی را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دادیم.

۸- توانستیم بعد از ۴ سال قانون مدیریت خدمات کشوری را در «حق شغل» از ۸۰۰ به ۱۵۰۰ امتیاز افزایش دهیم.

۹- برقراری فوق العاده شغل مناطق مرزی را بعد از ۵ سال اجرا کردیم.

۱۰- توانستیم بیش از ۱۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته را از حق خبرگی برخوردار کنیم.

۱۱- تهیه و تصویبت نظام جامع برنامه ریزی

۱۲- امروز ۶۴ هزار و ۶۰۰ دانشجو معلم در ۹۸ پردیس مشغول به تحصیل هستند

۱۳- برنامه راهبردی فرهنگیان را تدوین کردیم

۱۴- تدوین برنامه جامع ۱۰ ساله منابع انسانی

خواسته های فانی از مجلس

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: ما باید از طریق کمیته ای که در جلسه غیر علنی کجلس در هفته گذشته داشتیم راهکارهایی را برای رتبه بندی و بیمه تکمییل فرهنگیان دنبال کنیم. تامین منابع برای اصلاح و بازسازی ۳۵ درد فضاهای اموزشی، پیگیری تحقق درآمدهای آموزش و پرورش، تبدیل به احسن کردن فضاهای آموزشی و رسیدگی بیشتر به دانش آموزان عشایری بخشی از خواسته های ما است.