ویکی‌لیکس: آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه شنود می‌کرده است

آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه شنود می کرده است، این مطلب را ویکی لیکس فاش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در صفحه توئیتر، اسناد سایت اینترنتی ویکی‌لیکس نشان می‌دهد آمریکا از سه رئیس‌جمهور فرانسه شنود کرده است.

[span]4949

 

کد N867356