شخصیت ها و نهادهای مختلف حمله به پارلمان افغانستان را محکوم کردند

سیاسی

نهادها و شخصیت های سیاسی افغانستان و دیگر کشورها، حمله تروریستی دیروز طالبان به پارلمان افغانستان را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در بیانیه ای گفت: کشتار غیرنظامیان در ماه رمضان یک عمل غیراسلامی بوده و کسانی که مسئول این حمله‌ هستند مجرمند.

کرزی، رئیس جمهور پیشین نیز ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: کسانی که دست به چنین اقداماتی می زنند دشمن استقلال و پیشرفت افغانستان هستند.

همچنین دبیرکل ناتو، نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان، سفارت آمریکا در کابل، اتحادیه اروپا و کشورهای ترکیه، ایران و فرانسه نیز این اقدام تروریستی طالبان را محکوم نمودند.