حفر خندق در مرز ترکیه و سوریه

واحد مرکزی خبر نوشت:

ارتش ترکیه در منطقه مرزی این کشور در نزدیکی شهر نصیبین استان ماردین خندق حفر می کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه طرف چاپ ترکیه ، تاکنون در نزدیکی گذرگاه مرزی نصیبین 300 متر خندق به عرض دو متر و عمق سه متر حفر شده است.

همزمان با ادامه فعالیت های حفر خندق در این منطقه ارتش ترکیه نیز با استقرار زرهپوش ها تدابیر امنیتی گسترده ای اجرا می کند.

هدف از حفر این خندق جلوگیری از ترددهای غیر قانونی عنوان شده است.
ارتش ترکیه ماه فوریه نیز در منطقه مرزی میان نصیبین و قامشلی سوریه ، خندقی به طول یک کیلومتر حفر کرده بود.

52261

کد N866564