موافقت دولت افغانستان با بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر

سیاسی

مقامات دولتی افغانستان اعلام کردند دولت کابل با بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر با هدف پیشبرد مذاکرات صلح موافق است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت: احتمال بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر وجود دارد.

وی که چندی پیش گفتگوهایی را با نمایندگان طالبان در «اسلو» پایتخت نروژ انجام داده بود گفت: تغییری در مواضع طالبان به وجود نیامده است اما به خاطر پیشبرد بهتر مذاکرات صلح احتمال دارد دولت با بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کند.

دفتر سیاسی طالبان در سال 2013 در دوحه قطر گشایش یافت اما با مخالفت حامد کرزی، رئیس جمهور وقت افغانستان روبرو شد و تعطیل گردید.