نشست خبری سخنگوی دولت آغاز شد

محمدباقر نوبخت,سخنگوی دولت

نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

2929

کد N866470