اختلاف فتح و حماس برای تشکیل دولت جدید وحدت ملی

سیاسی

سازمان آزادی بخش فلسطین از تشکیل دولت جدید وحدت ملی فلسطین طی هفته آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از تشکیل کمیته ای جهت بررسی تشکیل دولت وحدت ملی جدید فلسطین طی یک هفته آتی خبر داد.

بر اساس بیانیه ای که این کمیته منتشر کرده است، این کمیته به رایزنیهای خود با گروههای فلسطینی برای تشکیل دولت وحدت ملی جدید ادامه خواهد داد.

این کمیته همچنین حماس را به مانع تراشی در روند اجرای احکام دولت وفاق ملی محکوم کرد.

این کمیته همچنین درخصوص مذاکرات و توافقات سری میان حماس و رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش مهر، حماس نیز پیشتر استعفای دولت وحدت ملی و تشکیل دولت جدید را مردود اعلام کرد.

سال گذشته حماس و فتح بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند اما با گذشت یک سال از این واقعه اختلافات این دو همچنان به قوت خود باقی است.