روزنامه اعتماد : اصولگرایان از اتحاد اصلاح طلبان می ترسند

روزنامه اعتماد نوشت:

عمده ترس اصولگرايان براي انتخابات مجلس دهم، نه ريزش بدنه اجتماعي هوادار گفتمان اصولگرايي كه تكرار «انسجام و اتحاد» اصلاح‌طلبان است. اصولگرايان مي‌دانند اصلاح‌طلبان با واگذاري تصميم‌گيري درباره انتخاب كانديداهاي انتخابات به اصلاح‌طلبان استاني راه دشواري را براي پيروزي پيش‌روي دارند. همين است كه اصولگرايان بيش از همه تلاش‌هايي كه در اردوگاه خود براي فرار از واگرايي به همگرايي مي‌كنند به جنگ رواني عليه اصلاح‌طلبان و تفرقه‌اندازي در اردوگاه اصلاحات متمركز شده‌اند. اين در حالي است كه كنشگران سياسي اصلاح‌طلب با درك دقيقي از موقعيت اجتماعي خود و ميزان محبوبيت و كارآمدي گفتمان پرهوادار اصلاحات و ادراكي صحيح از وضعيت سياسي شان در حاكميت دو نگراني عمده براي انتخابات مجلس دهم دارند؛ «صدور مجوز رقابت و نقش‌آفريني متغيرهاي غير‌سياسي در انتخابات مجلس.» بايد به انتظار نشست و ديد آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند با دست و پاي بسته مسابقه را ببرند يا آنكه بازهم، هماني مي‌شود كه در سه دوره گذشته گريبان اصلاحات و اصلاح‌طلبان را گرفت؟
[span]17302

کد N866096