سرلشگر ایزدی در همایش «اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار»:

اقدامات دشمن در منطقه برای مقابله با ایران است

سیاسی

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اقدامات غرب در سوریه، لبنان و عراق و همچنین در فضای مجازی و اینترنتی برای غلبه بر ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار مصطفی ایزدی معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح در همایش «اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار» که عصر امروز در مجتمع فرهنگی هنری شهید تهرانی مقدم برگزار شد، اظهار داشت: اقداماتی که امریکایی ها در سوریه، لبنان و عراق انجام می دهند و اقدامات دیگری که در فضای مجازی و اینترنتی انجام می شود برای غلبه بر ایران است و نبرد ما با دشمن ادامه دارد. در گذشته، ما در تهران می جنگیدیم و هم اکنون در مرزهای فلسطین با دشمن می جنگیم.

وی افزود: ما در فضای مذهبی خود چارچوبی داریم که اتکا بر معنویت را مورد تاکید قرار می دهد و ما باید در چنین فضایی به اقتصاد و امنیت بپردازیم. مقام معظم رهبری خاطرنشان کرده اند که علم و حکمت، تزکیه و اخلاق و عدالت و انصاف امنیت ما را تامین می کند.

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت همه جانبه یکی از نیازهای جامعه ما است، تصریح کرد: امنیت همه جانبه به همه ارکان قدرت مربوط می شود و امروزه دیگر نمی توان تنها نگاه نظامی به امنیت داشت.

سرلشگر ایزدی ادامه داد: فضای راهبرد و تاکتیک امروز به شدت به یکدیگر نزدیک شده اند و فیزیک، اطلاعات و جنبه های شناختی اهمیت پیدا کرده است.

وی با اشاره به جنگ های نیابتی در منطقه افزود: غرب با فعال کردن جنگ های نیابتی در منطقه و ترویج اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب می خواهد جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد و ما از یک شرایط استثنایی برخوردار هستیم. با راهبرد امام(ره) در انقلاب اسلامی می توانیم با یک حرکت جهادی و اتکای بر معنویت پیروز باشیم.

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه انقلاب اسلامی در جنبه های فرهنگی، نظامی و سیاسی رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در رابطه با اقتصاد و اهمیتی که اقتصاد برای امنیت همه جانبه دارد ما از ظرفیت های بالایی برخورداریم و باید مشخص کنیم که به کدامیک از اقتصادهای مقاومتی درون زا و درونگرا، برون زا و برونگرا و یا درون زا و برونگرا  توجه داریم.

سرلشگر ایزدی افزود: مقام معظم رهبری فرموده اند اقتصاد مقاومتی ایران باید درون زا و برونگرا باشد.

وی خاطرنشان کرد: در فضای امروز جهان، اقتصاد جهانی ۵۷ تریلیون دلار بدهی دارد و پیش بینی می شود در ۲۰۲۰ به ۷۵ تریلیون دلار برسد و مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم و تمدن فعلی جهان در حال افول است وما فرصتی تاریخی داریم که می توانیم با اتکای به مبانی فرانظری مرتبط با انقلاب اسلامی به این مباحث بپردازیم.

سرلشگر ایزدی اظهار داشت: حرکتی که امروز امپریالیسم آمریکا در ارتباط با انقلاب اسلامی و با حربه تحریم بوجود آورده است باید به طور عمیق مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه احتیاج به یک فضای گفتمانی داریم، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا به یک فضا و حرکت جدیدی برسیم و از این فرصت تاریخی که خداوند برای ما قرار داده است بهره ببریم.

سرلشگر ایزدی خاطرنشان کرد: ملت ایران به برکت اسلام از یک شرایط ویژه ای برخوردار شده و آرمان و رهبری بزرگ دارد، ملت بزرگی است و دشمن بزرگی نیز دارد و اینها ابزاری است که می توانیم در همه ارکان قدرتی از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع و در قدرت امنیتی – دفاعی پیشتاز باشیم. هم اکنون می توانیم پایه گذار تمدن نوین باشیم و این فرصت تاریخی است که خداوند به ما داده و به نسل های قبل از ما نداده است.