ویکی لیکس افشاء کرد

همکاری سری «بان کی مون» با رژیم صهیونیستی و آمریکا

سیاسی

اسناد منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی لیکس نشان می دهد دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از اقدام شورای امنیت علیه رژیم صهیونیسستی با این رژیم همکاری های سری داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه افشاگر ویکی لیکس، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از محکوم شدن رژیم اسرائیل به ارتکاب جنایت جنگی در غزه همکاری های سری با این رژیم داشته است.

بنا بر این گزارش«رایس»  نماینده آمریکا در سازمان ملل  سه مرتبه در خصوص تحقیقات درباره اتفاقات رخ داده برای اماکن سازمان ملل متحد در غزه و نقش رژیم اسرائیل در آن وقایع با دبیر کل سازمان ملل صحبت کرده و در خصوص گزارشی که قرار بود علیه رژیم اسرائیل تهیه شود ابراز نگرانی کرده است.

نماینده آمریکا برای جلوگیری از محکومیت رژیم اسرائیل در خصوص حوادث اتفاق افتاده به دبیر کل سازمان ملل ۱۰ تا ۱۱ توصیه کرده است.

بنا بر این گزارش بان کی مون در پاسخ به این خواسته آمریکا گفته است گروهی که تحقیقات را انجام می دهد گروهی مستقل است و وی نمی تواند از آنها بخواهد تا توصیه های آمریکا و وی را در گزارششان لحاظ کنند.

بعد از این نماینده آمریکا از بانکی مون می خواهد که در نامه پیوست خود برای این گزارش که به شورای امنیت ارائه خواهد داد به وضوح اعلام دارد که جنبه های تحقیقات صورت گرفته از جنبه های زیادی فراتر از منابع رفته و دیگر نیازی به اقدامات بیشتر نیست.بان کی مون در پاسخ به این درخواست آمریکا اعلام می دارد که کارکنان وی با همکاری هیئت رژیم اسرائیل در حال تهیه نامه مذکور هستند.

در پی این پاسخ بان کی مون نماینده آمریکا مجددا از وی می خواهد تا قبل از ارائه نامه به شورای امنیت با وی در تماس باشد.

در ادامه این گزارش آمده است رایس دو بار دیگر در این فاصله با بان کی مون تماس می گیرد و بر اهمیت قوی و محکم بودن نامه بطوری که بتواند از اقدامات بیشتر شورای امنیت علیه رژیم اسرائیل جلوگیری کند تاکید می کند.

که نهایتا دبیر کل سازمان ملل با نماینده آمریکا تماس گرفته و از نهایی شدن نامه خبر می دهد و اعلام می دارد که نامه رضایت کننده تهیه شده است و این اقدام بان کی مون تشکر رایس راادر پی داششته است.