ایراد شورای نگهبان به طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههای سياسی

سیاسی

شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شورای نگهبان، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ششم خرداد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۷ خرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


۲- در بند (الف) تبصره ۲ ماده ۲، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الاّ اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره ۴ این ماده، باید به همه مواردی که در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الاّ مغایر اصل مذکور است.


۳- در بند (پ) ماده ۵، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند(ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل ۲۶ قانون اساسی شناخته شد.


۴- در تبصره ۳ ماده ۹، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده ۵ چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- بند ۳ ماده ۱۰، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند ۵ این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به علاوه تبصره‌های ۳ و ۵ این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.


۶- در تبصره ۳ ماده ۱۹، عبارت «به تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیأت منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر اصل ۱۶۸ قانون اساسی شناخته شد.


۷- در ماده ۲۰، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیأت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.


۸- تبصره ۲ ماده ۲۱، با توجه به اختلاف منشاء درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


تذکرات:


۱- در بند ۵ ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.


۲- در بند (الف) ماده ۴، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.


۳- در تبصره ۴ ماده ۹، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.


۴- در بند (ب) ماده ۱۳، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند ۶ ماده ۱۱ رعایت شود یا خیر؟ به علاوه بند (ط) و بند (ز) به ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.


۵- بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۹، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در

بند (ج) ماده ۵، اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

مستندات نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را اینجا بخوانید.