آفریقای جنوبی اتهام فراری دادن «عمر البشیر» را رد کرد

سیاسی

دولت آفریقای جنوبی ادعای برخی رسانه ها مبنی بر طراحی مقامات این کشور برای فراری دادن رئیس جمهور سودان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آفریقای جنوبی طراحی نقشه برای فراری دادن «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان را رد کرد

عمر البشیر که بررای شرکت در نشست سران آفریقا هفته گذشته به آفریقایی جنوبی رفته بود به جرم نسل کشی تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی  لاهه  قرار دارد.

در پی سفر وی به این کشور دیوان کیفری بین المللی لاهه خواستار بازدداشت وی از سوی دولت آفریقای جنبی شد ولی وی 15 ژوئن موفق شد بدون مشگلی  آفریقای جنوبی را ترک کند.

وی در حالی موفق به ترک خاک آفریقای جنوبی شد که در پی درخواست دیوان بین المللی ، دادگاه آفریقای جنوبی وی را ممنوع الخروج کرده بود.

در پی خروج عمرالبشیر از آفریقای جنوبی برخی رسانه ها از طراحی پنج وزیر  دفاع، پلیس، امنیت کشور،‌ ریاست جمهوری و امور خارجه  افریقای جنوبی برای فراری دادن عمر البشیر خبر دادند.

دولت آفریقای جنوبی امروز در واکنش به ایین ادعاها اعلام کرد:  دولت نشست مخفیانه وزرای امنیتی را به شدت تکذیب می کند.

در بیانیه دولت آمده است:  دولت می خواهد این موضوع را دستگاه قضایی حل وفصل کند و قرار است دولت گزارشی درباره  چگونگی خروج عمر البشیر از آفریقای جنوبی  در اختیار دادگاه قرار دهد.