اشتون کارتر:دنبال جنگ سرد هم با روسیه نیستیم چه برسد به جنگ گرم

سیاسی

وزیر دفاع آمریکا با انتقاد از روسیه گفت: ما به دنبال جنگ سرد هم با روسیه نیستیم چه برسد به جنگ گرم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس اینسایدر، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا با متهم کردن روسیه به احیای نفوذ دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت: آمریکا و متحدانش اجازه نخواهند داد تا روسیه ما را به عقب برگرداند.

وی در توجیه اقدامات آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در شرق اوکراین با متهم کردن روسیه به دخالت در شرق اوکراین گفت: مداخلات روسیه در شرق اوکراین موجب شده است تا آمریکا و متحدانش دست به یک سری تحرکات نظامی در این مناطق بزنند از جمله تسریع رزمایش ها و ایجاد نیروی واکنش سریع ناتو.

کارتر در عین حال گفت: در برای بهبود روابط ما با روسیه باز است. ما حتی به دنبال جنگ سرد با روسیه نیستیم چه برسد به جنگ گرم.

وی در ادامه با هشدار به روسیه گفت: ما به دنبال این نیستیم که روسیه را دشمن خود کنیم اما اشتباه نکنید ما از متحدان خود دفاع خواهیم کرد