العربیه: درخواست فوری لندن از تهران

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد لندن از تهران درخواست کرد برای دستیابی به توافق هسته ای انعطاف بیشتری نشان دهد.

52261

کد N865441