گزارش و تصاویر حمله انتحاری به پارلمان افغانستان

کد N865438