فیلم/ جنایات عربستان در یمن و حمله به مساجد

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی در تجاوز خود به یمن تمامی مناطق را هدف قرار می دهد و حتی از حمله به مساجد ابایی ندارد.

فیلم/ جنایات عربستان در یمن و حمله به مساجدبین الملل: عربستان سعودی در تجاوز خود به یمن تمامی مناطق را هدف قرار می دهد و حتی از حمله به مساجد ابایی ندارد.