شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا،

با شک و تردید در مذاکرات کاری پیش نخواهد رفت

مذاكرات ايران و گروه 1 5

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که در مذاکرات اعتماد و حتی بی‌اعتمادی یک جاده دو طرفه است گفت که اگر در روند اجرای تعهدات بنا بر شک و تردید گذاشته شود کاری پیش نخواهد رفت.

نوذر شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، ضمن تشریح عبارت راستی آزمایی در جریان مذاکرات گفت: راستی آزمایی در ادبیات آژانس معنا و مفهومی کاملا مشخص دارد؛ بدان معنا که اگر حرفی زده می‌شود باید در عمل آن حرف در مورد انجام و یا عدم انجام آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در مورد برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات انجام می‌شود تا نوعی اعتمادزایی حاصل شود؛ در واقع ابتدا تا انتهای مذاکرات برای اعتمادسازی است اتفاقی که رخ داده این است که علی رغم انجام تعهدات ایران یک سری مباحث مطرح می‌شود؛ مباحثی که نشان می‌دهد هنوز آژانس یا 1+5 نسبت به ایران ادعا می‌کنند اعتماد ندارد. آنها بر این اساس مدعی هستند که بعد از توافق ابتدا ایران باید اقداماتش را انجام دهد و بعد از راستی‌آزمایی‌ تحریم‌ها برداشته شود حال این که اعتماد جاده‌ای دو طرفه است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد:‌ اگر قرار بر اعتمادسازی باشد باید هر دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته باشد؛ ایران نیز می‌تواند نسبت به 1+5 و آژانس به دلیل تجربیات تلخش اعتماد لازم را نداشته باشد؛ بر این اساس ایران نیز می‌تواند این گونه رفتار کند که اول آژانس و 1+5 تعهداتشان را انجام دهند و بعد از راستی آزمایی ایران نیز نسبت به انجام تعهداتش اقدام کند.

وی تاکید کرد که اجرای تعهدات باید همزمان باشد؛ روندی که می‌تواند به اعتمادسازی و راستی آزمایی کمک کند. از آنجا که اعتماد جاده‌ای دو طرفه است باید نقطه عظیمتش یکسان باشد و فرایند کار اعتماد سازی به صورت همسان پیش رود. در واقع کار به گونه‌ای انجام شود که آژانس و 1+5 و ایران در یک روند اقداماتشان را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی اظهارات مقامات کشورهای عضو 1+5 در موضوع راستی آزمایی گفت: مباحثی که برخی مقامات غربی همچون فرانسه و آمریکا مطرح می‌کنند بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد؛ چون اگر جنبه‌ی حقوقی و فنی داشت باید کارها همزمان و پا به پای هم پیش می‌رفت؛ چرا که هر دو طرف به لحاظ حقوقی یک سری تعهداتی کردند که باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند. قطعا اگر بنا بر شک و تردید باشد کاری پیش نخواهد رفت.

انتهای پیام

کد N865149