حزب "یکتا" مخفف این جمله است: یکی که توی ایران است

اعتماد نوشت:

 حزب يكتا كه مخفف «ياران كارآمد و تحول ايران اسلامي» است آغاز به كار كرده است، هرچند هنوز مجوز رسمي نگرفته ولي اين مساله چندان تاثيري در اصل ماجرا ندارد و به‌طور طبيعي دير يا زود مراحل شكلي و اداري آن بايد به سرانجام برسد. در اين مورد بد نيست كه به چند نكته اشاره شود.

  نخستين مساله جالب در نامگذاري حزب است. به نظر مي‌رسد كه ابتدا كلمه يكتا انتخاب شده، سپس كوشيده‌اند كه براي هركدام از حروف آن يك كلمه معادل و البته مناسب پيدا كنند تا تركيب حرف اول آن كلمات، كلمه «يكتا» شود. اين نحوه نامگذاري در برخي از احزاب جديدالتاسيس ديگر هم ديده شد، كه نشان‌دهنده فقدان راهبرد و تحليل كلان از مسائل كشور نزد اين احزاب است، حتي مي‌توان گفت كلمات «ياران كارآمدي و تحول ايران اسلامي» تا حدودي فاقد معناي دقيق و روشن است. ممكن بود به‌جاي اين كلمات نوشت «يكي كه توي ايران است».

به قول معروف سالي كه نكوست از بهارش پيداست. احزابي كه فاقد تحليلي روشن از مسائل كشور و جايگاه خودشان در اين عرصه باشند، عموما باشگاهي سياسي براي كسب قدرت خواهند بود. ولي جالب‌ترين نكته آن، دو كلمه «كارآمدي» و «تحول» است كه با توجه به سابقه اين گروه كه بيشتر آنان حضور در دولت احمدي‌نژاد را تجربه كرده‌اند، معناي كارآمدي را مي‌توان فهميد. وقتي كه حدود ٧٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را در هشت سال داشته‌اند ولي رشد اقتصادي آنها سرجمع اين هشت سال بسيار اندك بوده، اكنون مي‌توان معناي كارآمدي را فهميد. معناي تحول نيز روشن است.

به عقب بردن جامعه ايران به دوران احمدي‌نژاد، هرچه باشد، تحول نيست، زيرا در معناي تحول نوعي ارزشگذاري مثبت نهفته است. ضمنا يك عضو هيات موسس حزب گفته كه فلسفه وجودي اين گروه كارهاي! گفتماني است؛ در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه پس چرا اسم حزب مزين به كارآمدي شده؟ شايد بهتر بود همان گفتماني را جايگزين كارآمدي مي‌كردند و يكتا تبديل به يگتا مي‌شد ايرادي هم نداشت. اگر اصرار داشتند كه يكتا باشد همان «كارهاي گفتماني» را به‌جاي كارآمدي به عنوان يك كلمه كليدي انتخاب مي‌كردند.

[span] [span]17302

کد N864833